Influsso

Advies en projecten

Groei van de organisatie, uitbreiding of reductie van personeel, verandering in regel- en wetgeving, professionalisering van de organisatie en economische ontwikkelingen. Een organisatie is voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig. Deze veranderingen vragen tijd en aandacht van de organisatie en de medewerkers. Extra handjes kunnen dan welkom zijn. Op deze momenten kan Influsso ingezet worden om de organisatie te ontlasten of om medewerkers te begeleiden.

Influsso kan onder andere ingezet worden bij:

  • Opleidingsvraagstukken
  • Professionalisering van de (HR-)organisatie
  • Advies en beleid op het gebied van (duurzame) personeelsplanning
  • Werving en Selectie
  • Begeleiding bij implementaties van nieuwe werkwijzen of systemen
  • Opstellen functieraamwerk / functieprofielen
  • Invoeren gesprekscyclus of begeleiding managers bij gesprekscyclus
  • Managen van projecten
  • Organiseren evenementen

Als je niet weet naar welke haven je koers zet, is geen enkele wind gunstig.

Seneca