Influsso

Bedrijven

Het is belangrijk om vitale mensen in dienst te hebben die zich elke dag voor de volle 100% inzetten. De wereld verandert en van mensen wordt verwacht dat ze mee veranderen. Dat vraagt heel wat van de werknemers èn de werkgever.

Medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie. Wanneer zij goed in hun vel zitten, vitaal zijn, het werk met plezier doen en het beste uit zichzelf halen, dan zijn zij in staat bovenmatig te presteren. Wanneer een medewerker 'in flow' is, heeft dit niet alleen een positief effect op de persoon zelf, maar ook op de werkomgeving. Een win-winsituatie.
Het gestructureerd werken aan duurzame inzetbaarheid, de juiste HR begeleiding van mensen en het op de juiste plaats krijgen van werknemers vraagt veel van een organisatie. Influsso ontzorgt directies en (HR) managers met deze vraagstukken.
Influsso ondersteunt organisaties door middel van loopbaanbegeleiding, outplacement, trainingen, persoonlijke coaching en advies.
 

If you can dream it, you can do it.

Walt Disney