Influsso

Coaching

Door het een-op-een begeleiden van iemand die een werkgerelateerde vraag heeft of ergens tegenaan loopt, kun je dieper op die vraag of dat probleem ingaan. Het gaat om reflecteren, om bedenken, maar ook om het oefenen van de nieuwe situatie en daarna kijken wat het effect is.

Het gaat om kleine stapjes, want grote stappen zijn vaak geen duurzame stappen. Het ervoor  zorgen dat de stappen in het bereik van de persoon zijn, is veel waardevoller. Aan het eind van het in flow traject heeft de gecoachte een nieuw punt bereikt. De gecoachte weet wat er gedaan moet worden om de volgende stap te zetten of heeft dat zelfs  al gedaan. Op een enthousiaste manier ervaart de deelnemer dat hij of zij het zelf kan en weer verder kanCoaching is het een-op-een begeleiden van iemand met een probleem of vraag. Die vraag of dat probleem moet allereerst helder worden gemaakt en dat gebeurt in een kennismakingsgesprek. Daarbij worden er tevens afspraken gemaakt over het in gang zetten van het traject.

In een coachingtraject draait het om het bespreekbaar maken van dingen waar je tegenaan loopt in het werk. Het gaat om het bedenken van stappen, het benoemen van acties en het oefenen van nieuwe situaties, waarbij er steeds gereflecteerd wordt.
Een coachingtraject beslaat in beginsel een reeks van 6 tot 8 afspraken, zodat er tijd is om te oefenen en te ervaren hoe het gaat. De rol van de coach is een ondersteunende, begeleidende rol. Hierdoor kan de kandidaat zelf werken aan het doel dat hij zelf heeft bepaald. Natuurlijk in overeenstemming met u als werkgever. Het resultaat is bereikt als ervaren wordt dat het werkt en de kandidaat verder kan in zijn functioneren.

Elke reis begint met een enkele stap.

Confucius