Influsso

Loopbaanbegeleiding en outplacement

Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Als organisatie blijft het belangrijk om hierin mee te gaan en te werken met duurzaam inzetbare medewerkers. Medewerkers die mee kunnen bewegen. Medewerkers die op hun plek zitten, die gemotiveerd en vakkundig zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ontbreekt één van deze eigenschappen bij een medewerker, dan komt de inzetbaarheid van de medewerker in de knel te zitten. Met als effect een verminderde toegevoegde waarde voor de organisatie.
Influsso ondersteunt organisaties bij personele veranderingen door loopbaanbegeleiding en outplacement.
Een loopbaantraject is een zoektocht waarin een pas op de plaats gemaakt wordt waardoor een medewerker weer goed in zijn vel komt te zitten en de blik op de toekomst kan richten. Met als eindresultaat een concreet plan en acties voor de toekomst.

Werkwijze loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding is een specifiek traject voor mensen met een vraag over hun loopbaan. De start is een kennismakingsgesprek waarin besproken wordt waar de kandidaat naar op zoek is; bijvoorbeeld zit ik nog op de juiste plek of ik wil iets anders, maar ik weet niet precies wat. Of, mijn functie komt over een paar jaar te vervallen, als het zover is wil ik klaar zijn voor een nieuwe functie.

In dit maatwerktraject worden diverse stappen doorlopen, waarbij op zoek gegaan wordt naar wat er past bij de kandidaat. Daarbij kijken we naar kwaliteiten, naar wat de ander belangrijk vindt en naar de kansen op de arbeidsmarkt. Dat resulteert in een feitelijk actieplan dat de kandidaat samenstelt aan de hand van verschillende scenario's. Het wordt een plan dat realiseerbaar is met concrete acties die ondernemen gaan worden.
Een outplacementtraject wordt ingezet wanneer er sprake is van ontslag en u als werkgever uw medewerker(s) wilt ondersteunen bij het vinden van nieuw, passend werk. Op basis van uw behoefte en die van de medewerker (van laag- tot hoogopgeleid) wordt een specifiek plan gemaakt dat de meeste kans op een nieuwe baan biedt. Want zo snel mogelijk weer nieuw werk hebben, dát is de oplossing.

Werkwijze outplacement
Of het nu om één medewerker gaat, of om meerdere. Wanneer sprake is van ontslag, wilt u als werkgever uw medewerker(s) ondersteunen bij het vinden van nieuw passend werk. Een outplacementtraject wordt op maat gemaakt, passend bij uw wensen en budget. Of het nu gaat om medewerkers op wo-, hbo-, mbo of lbo-niveau, van young professionals tot 50-plussers.

Bij de invulling van het traject wordt rekening gehouden met de wensen van de kandidaat. Zo heeft de ene kandidaat meer behoefte in het verkennen van wat hij wil en kan terwijl een ander meer behoefte heeft aan een zwaartepunt op de arbeidsmarktbenadering. Voor elk traject geld dat het uiteindelijke doel, het begeleiden naar nieuw werk, niet uit het oog wordt verloren.

Wie zijn bestemming kent,
vindt de weg.

Lao Tze