Influsso

Talentmanagement

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in het werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.

Het succes van uw organisatie wordt voor een groot deel bepaald door uw mensen. De kunst is om optimaal gebruik te maken van de talenten van uw (toekomstige) medewerkers. Medewerkers die vanuit hun kerntalent(en) opereren presteren beter en zijn succesvoller.

De Talenten Motivatie Analyse brengt op objectieve wijze het persoonlijkheidsprofiel van kandidaten in beeld. De analyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden te maken. De persoonlijke voorkeuren worden in kaart gebracht en daarmee de denkprocessen. Deze uiten zich in talenten en motieven, die van grote invloed zijn op het gedrag. Eigenlijk wordt dus de psychologische 'blauwdruk' in kaart gebracht.

Een TalentMotivatieAnalyse helpt op concrete wijze het beste uit mensen te halen en biedt een geïntegreerde systematiek voor: 

  • Selecteren op talenten en competenties
  • Coachen op talenten en competenties
  • Beoordelen op gedrag en resultaat


De analyse kan ingezet worden bij loopbaan-, coaching-, studiekeuze- en ontwikkeltrajecten of bij (grote) organisatieveranderingen waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan. Bij re-integratie kan gekeken worden welke andere talenten iemand nog bezit om andere of aangepaste werkzaamheden uit te oefenen.


Alles wat je aandacht geeft groeit. 
Aristoteles